Friday, 1 July 2011

ਤੁਸੀਂ ਲਖ ਭੁਲਾ ਕ ਵੇਖ ਲਵੋ
ਅਸੀਂ ਦਿਲੋ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗੇ
ਤੁਹਾਨੂ ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ
ਅਸੀਂ ਸਬ ਤੋ ਵਧ ਚਾਵਾਂਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਥਕ ਜਾਣਾ
ਅਸੀਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਬਣ ਬਣ ਸਤਾਵਾਂਗੇ


No comments:

Post a Comment