Friday, 1 July 2011

                                                          
                                                          ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਾਯਾ ਨਹੀ ਮਨਦੇ
                                                           ਮੈਂ ਰੁਸਣਾ ਮਨਾਉਣ ਛਡ ਦਿੱਤਾ
                                                          ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਏ
                                                        ਮੈਂ ਗਮ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਛਡ ਦਿੱਤਾ
                                               ਇਕ ਦਿਨ ਕੇਹਾ ਫਿਰ ਸੱਜਣਾ ਕੀ ਹਕ਼ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ
                                                  ਸਾਚੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ ਹਕ਼ ਜਤਾਣਾ ਛਡ ਦਿੱਤਾ  

No comments:

Post a Comment