Friday, 1 July 2011                                                     ਇਹਨਾ ਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀਆਰ ਬੜਾ
ਉਹਨਾ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੇਯਾ ਹੀ ਨਹੀ
                                                    ਇਸ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਉਸਦੀ
                                                      ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਰਖੇਯਾ ਹੀ ਨਹੀ  

No comments:

Post a Comment