Thursday, 30 June 2011

ਕਦੇ ਫੁੱਲਾ ਨੇ ਕਦੇ ਤਾਰਿਆ ਨੇ ,
ਮੈਨੂ ਪੁਛੇਆ ਸਜਣਾ ਸਰੇਆ ਨੇ,
ਕੀ ਤੈਨੂ ਯਕੀਨ ਏ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ,
ਦਿਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹੰਦਾ ,
ਮੈਨੂ ਤਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋਏਯਾ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ

No comments:

Post a Comment