Thursday, 30 June 2011

ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਧੜਕਨ ਦਾ ਸੰਬੰਦ ਕੋਈ
ਅਵੇ ਯਾਰ ਨੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ
ਖਾਸ ਯਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਰਬ ਦਾ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੀ ਦਿਲ ਨੂ ਜਚ ਜਾਂਦੇ

No comments:

Post a Comment